Grantobiorca: BARTOSZ BANASZAK, JACEK BANASZAK,
PIOTR BANASZAK SPÓŁKA JAWNA, Wartość grantu: 74 425,26, wsparcie udzielone w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu.